Att välja elavtal

Det är elhandelsföretagen som säljer el. Vi är ett elnätföretag och distribuerar strömmen fram till alla kunder i vårt distributionsområde. Vi säljer alltså inte el och det är inte med oss du tecknar elavtal.

Vi får ändå ofta frågan vad vi har för elpriser och vilket avtal och vilken avtalslängd vi rekommenderar. För att få besked om aktuella elpriser och för att köpa el får du vända dig till ett elhandelsföretag. Du som inte gör ett eget val av elhandelsföretag blir inte utan el utan får automatiskt vår så kallade anvisningsleverantör 7H Kraft  som elhandelsföretag.

Vi får inte påverka dig som kund vilket företag du ska köpa el av men vi rekommenderar starkt att du tecknar avtal med något företag. I annat fall får du ett så kallat tillsvidarepris som i de allra flesta fall har varit och är högre än ett bundet avtalspris.

Med tanke på elmarknadens komplexitet med globalisering, miljöaspekter, politiska beslut mm och osäkerheten om elpriset i framtiden vågar vi inte råda om avtalslängd eller vilken typ av avtal du ska välja. Analogt med räntemarknaden kan det vara fördelaktigt med ett rörligt månadsmedelpris baserat på elbörsen Nordpool. Du vet då inte i förväg vilket priset blir varje månad och du måste kunna acceptera att priset någon månad kan "sticka iväg", framförallt vintertid när efterfrågan ökar. Du bör också vara lite intresserad av att följa elprisets utveckling och vara observant på om och när det kan vara lämpligare att teckna fast avtal.
Har du anlag för oro och vill sova gott om natten och veta framtida kostnader för elen så kanske ett fast avtal är lämpligare. Ju längre avtal desto längre trygghet.

Lycka till!