Flyttanmälan

 Ska du flytta ut/flytta in

Anmäl flyttning i god tid (minst en vecka). Du kan anmäla direkt här på hemsidan men det går också bra att ringa oss.

Anmäl flytt direkt

Endast de tre första fälten är obligatoriska men för att vara säker på att
vi ska kunna genomföra flyttningen på ett korrekt sätt och vid rätt tidpunkt
är det angeläget att samtliga fält är ifyllda för utflytt resp inflytt, det som
är aktuellt i ditt fall. Känner du som flyttar ut till uppgifter om den inflyttande
och vice versa är vi väldigt tacksamma för om du anger dessa. (* Obligatoriska fält)

Flyttar ut:

Slutfaktura skickas till

Flyttar in:

Räkningsadress om annan än anläggningsadress