Tekniska data

 Ledningsnätets totala längd: 321 km varav

- nedgrävd kabel:                       287 km

- isolerad luftledning:                 34 km

- oisolerad luftledning:                 0 km

Total längd fördelat på spänningsnivå:

- högspänningsledning:              73 km

- lågspänningsledning:             248 km

Antal transformatorstationer: 85