Tekniska data

 Ledningsnätets totala längd: 305 km varav

- nedgrävd kabel:                       243 km

- isolerad luftledning:                 56 km

- oisolerad luftledning:                 6 km

Total längd fördelat på spänningsnivå:

- högspänningsledning:              66 km

- lågspänningsledning:             239 km

Antal transformatorstationer: 70