Projekt och arbeten


Hösten vintern 2016-2017

Vi har ägnat större delen av året att förstärka vårat elnät i samband med att det byggs fiber i området. På ett flertal ställen i Sjömarken och Sandared har vi byggt ut elnätet med nya grövre kablar samt ersatt luftledningar med jordkabel.

Vi har bytt en gammal transformatorstation på Strandvägen i Sandared

I samband med att det byggs nya hyreshus i Sandared behöver vi förstärka elnätet i de centrala delarna av samhället. Vi håller därför på med byggnation av en ny transformatorstation på Skolvägen. Vi hoppas att arbetet med schaktning och kabeldragning skall bli klart innan vintern kommer.

Planeringen för nästa års arbeten pågår för fullt. Vi räknar med att byta transformatorstationer på Bäckängsvägen och Sätervägen i Sandared samt på Långåsvägen i Sjömarken. 
Vi kommer även att bygga en del 10-kV kabel på landsbygden, detta för att öka driftsäkerheten.