Projekt och arbeten


Hösten vintern 2017-2018

I och omkring Sandhult pågår det utbyggnad av fiber. Vi samarbetar med dem och lägger ned kablar och tomrör på de sträckor där vi behöver förstärka eller vill ersätta luftledningar.

Till Grimmered är det istället vi som gräver och fibern som lägger med slang.

Detta samarbetet gynnar alla parter, det blir en billigare förläggning när vi delar på schaktkostnaden.

Vi hoppas tt vi innan årsskiftet skall hinna gräva och koppla in en ny jordkabel till Grimmed. Detta skulle i så fall innebära att vi kan koppla ur den sista biten av oisolerad luftledning i vårat område. Återkommer med mer info kring detta.