Fakturabeskrivning

Vår elräkning består i de flesta fall av två poster, nätkostnad från oss på Sandhult-Sandareds Elektriska och elkostnad från elhandelsföretaget 7H Kraft AB.

7H Kraft AB är vår anvisningsleverantör, vilket innebär att alla kunder som inte gjort ett annat val får dem som elhandelsföretag. De som väljer ett annat elhandelsföretag kommer ändå att få faktura från oss avseende nätkostnaden.

Elfakturor uppfattas av många som krångliga. Det beror till stor del på de krav vi enligt lag måste ta hänsyn till när vi skapar fakturalayouten. Vi har försökt att förenkla bl a genom att göra fakturan tvåsidig.

Sid 1 innehåller övergripande information som vi tror är tillräckligt för många. Baksidan redovisar mer detaljer för den som är intresserad av dessa. Efterhand som vi installerar fjärravläsning av elmätare och lämnar fakturering baserad på preliminär förbrukning hoppas vi att fakturan kommer att upplevas mindre krånglig. Bilden nedan med hänvisningar till förklaringstext hoppas vi ska reda ut eventuella oklarheter.

Sidan 1, Sidan 2

  

 1. Fakturanummer. Ange fakturanummer när du har frågor om din faktura.
 2. Kundnummer. Det är bra om du har kundnumret till hands när du ringer oss.
 3. Anläggnings-ID. Numret identifierar din elanläggning och uppges vid kontakt med oss eller vid leverantörsbyte.
 4. Områdes-ID. En bokstavskod som talar om vilket elnätområde ditt abonnemang tillhör. Uppges vid leverantörsbyte.
 5. Leveransadress eller anläggningsadress. Adressen på den elanläggning som fakturan gäller.
 6. Nätkostnad. Går till oss (nätföretaget). Du betalar en fast avgift (Abonnemang) och en rörlig (Överföring).
 7. Elkostnad. Går till 7H Kraft AB (elhandelsföretaget). Här ingår även energiskatt och elcertifikat.
 8. Förfallodag. Datum när din betalning senast ska vara oss tillhanda.
 9. Att betala. Totalt belopp att betala.
 10. OCR-nummer. Anges alltid vid betalning.
 11. Mätarnummer. Numret på din elmätare.
 12. Säkringsstorlek. Storleken på din huvudsäkring.
 13. Senaste avläsning och mätarställning. Uppgifter om vilket datum din elmätare senast lästes av och vilken ställning den då hade.
 14. Beräknad årsförbrukning. Förbrukningen beräknas utgående från avläsningar de senaste två åren.
 15. Beräknad årskostnad. Baseras på beräknad årsförbrukning och nu gällande priser, skatter och avgifter.
 16. Specifikation av nätkostnaden. Abonnemang är den fasta kostnaden som baseras på din huvudsäkring. Kostnaden delas på antal dagar under perioden. Överföring är den rörliga delen, öre/kWh. Oftast är det bara två rader här:    
  1. Från mätarställning. Den ställning du debiterats till på föregående faktura och som är ingående ställning på denna faktura.
  2. Två huvudvarianter. a) Till beräknad ställning. Vid preliminärfakturering anges en beräknad ställning vid slutet av perioden. Avläsning och avstämning sker en gång per år, vanligtvis i mars-april. b) Avläsning. Finns en avläsning, t ex för samtliga fjärravlästa mätare, anges mätarställningen. Innebär att fakturan avser verkligt förbrukade kWh.
 17. Specifikation av elkostnaden. Den fasta kostnaden är en årlig avgift. Kostnaden delas på antal dagar under perioden. Förbrukning är den rörliga kostnaden från 7H Kraft. Specifikationen för denna är samma som för Överföring under Nätkostnad (punkt 16 ovan). Ditt elpris finner du genom att följa raden Till beräknad ställning eller Avläsning ut åt höger till kolumn med rubrik Á-pris. Energiskatt och avgift för elcertifikat baseras på din förbrukning (antal kWh).