Välja elhandelsföretag

 Vi på elnätföretaget Sandhult-Sandareds Elektriska distribuerar elen i våra ledningar fram till din bostad. Eftersom vi äger nätet och mätarna kan du inte välja något annat elnätföretag, det är monopol på marknaden. Däremot kan du sedan avregleringen 1996 själv välja valfritt elhandelsföretag. Om du inte gör ett aktivt val får du det elhandelsföretag som din nätägare har som anvisningsleverantör.

I vårt nät är det 7H Kraft. Om du har 7H Kraft som elhandelsföretag får du deras elavgifter på samma faktura som våra elnätsavgifter. Om du har valt ett annat elhandelsföretag får du en separat faktura från dem och en från oss. Nätföretaget ansvarar alltid för avläsning av elmätaren. Avläst mätarställning skickas sedan till aktuellt elhandelsföretag. Ska du flytta och har 7H Kraft som elhandelsföretag räcker det att anmäla flyttning till oss.

Byte av elhandelsföretag

Om du vill göra ett aktivt val av elhandelföretag bör du jämföra elpriset för att hitta de förmånligaste villkoren. När du har fyllt i avtal hos ditt nya elhandelsföretag meddelar denne oss som nätägare att ett byte är på gång. Vi agerar som en opartisk mellanhand vid leverantörsbyten och gör en avläsning av mätaren samt meddelar uppsägning till ditt tidigare elföretag. Bytet kostar ingenting och görs i månadsskiften. De två uppgifter (anl id och områdes id) som du behöver för att göra ett byte hittar du på din elfaktura i rutan direkt under ditt namn och din adress.