Ändring av huvudsäkring

Vill du ändra säkringsstorlek?

 Vilken huvudsäkring du har påverkar din årskostnad eftersom den fasta avgiften baseras på din säkringsstorlek. Exempelvis i samband med byte av uppvärmningssystem kan du behöva ändra din huvudsäkring.

Kontakta oss gärna för rådgivning. Ändring av huvudsäkring måste utföras av en behörig elinstallatör alternativt av oss. Vi tar ingen administrativ kostnad om en installatör gör bytet men om du önskar att vi ska utföra jobbet kostar det 300 kr inkl moms.

Här hittar du våra nätavgifter.