Gatubelyning

 Belysningsstolpar utan gult band runt ägs av Borås stad. Vi sköter underhållet av dessa på uppdrag av kommunen. 

Vi kör inspektionsrundor under den mörka delen av året, från aug-april. Första rundan tänder vi upp all belysning och åker runt och åtgärdar det som slocknat. Detta görs i aug-sept. Därefter åker vi endast ut på belysning vi fått inrapporterad som slocknad, inrapporterad belysning skall åtgärdas inom 6 veckor.

Belysning på känsliga ställen (busshållplatser, övergångsställen, skolor, korsningar, gångvägar) åtgärdas inom 2 veckor Är fler än 3 lampor i rad på bostadsgata och fler än 4 i rad på trafikled slocknade åtgärdas detta inom 2 veckor. Större fel och fel som innebär fara för trafik eller elsäkerhet åtgärdas så fort som möjligt.

Felanmälan gör till Tekniska Förvaltningen tel. 35 74 54 eller på deras hemsida:  felanmälan

Det går också bra att göra det direkt till oss: tel 233755 eller e-post: info@ssel.se

  

Belysningsstolpar med gult band runt är Trafikverkets anläggning. Sådana stolpar hittar Ni främst på större vägar och genomfartsleder i tätorterna.
Felanmälan görs till Trafikverket, tel 0771-921921.