Vanliga frågor

Varför är min elräkning så hög?

Det kan ha olika orsaker. För det första är det inte ovanligt att en kund upplever att räkningen blivit dyrare men att den i själva verket är helt normal. Han jämför kanske med föregående faktura. Eftersom fakturan avser verklig förbrukning senaste eller de två senaste månaderna måste man vara väldigt försiktig med en sådan jämförelse, speciellt om man har elbaserad uppvärmning. En rättvis och korrekt jämförelse ska göras med fakturan motsvarande tid föregående år.

Visar det sig nu att räkningen verkligen blivit dyrare kan en orsak vara att priserna förändrats. Till exempel kan elskatten höjts. Elpriset kan också ha förändrats. Har du rörligt pris (kan kallas grundpris, tillsvidarepris e.d.) eller tecknat nytt elavtal kan ditt elpris ha ändrats. Kontakta ditt elhandelsföretag om du är osäker på elpriserna.

En annan orsak till högre kostnad kan vara att du helt enkelt ökat din elförbrukning. Möjliga anledningar till detta finner du i svaret på frågan om elförbrukning längre ner.

Varför har min elförbrukning ökat?

Generellt ökar förbrukningen i hemmen lite för varje år. Beror oftast på att vi köper mer elektronisk utrustning (TV, DVD, digitalboxar, datorer etc), att dessa står på under längre tider samt att de stängs av med fjärrkontroll och drar då ändå lite ström. Belysning ökar också i våra hem både inomhus och utomhus.

Den absolut största delen av energiförbrukningen i lokaler och bostäder utgörs av uppvärmning.  Är uppvärmningen elbaserad finner man ofta orsaken till ökad elförbrukning här. Exempel: Golvvärme, handdukstork, bubbelbad, ett extra elelement i ett förråd eller garage, motorvärmare till bilen. En tillbyggnad innebär också högre uppvärmningskostnader.

Ovanligt men ändå inte uteslutet är att det kan vara fel på panna eller värmepump. En elpatron som ska utgöra reserv för olja, pellets eller värmepump kan vara inkopplad trots att den inte ska vara det. Kontakta den som installerat din anläggning om du misstänker detta.

När läser ni av min elmätare?

Samtliga våra kunder har fjärravläst elmätare vilket innebär att vi läser av elmätaren inför varje fakturering.

När får jag fjärravläst elmätare?

Samtliga våra kunder har fjärravläst elmätare.

Hur ofta kommer elräkningen?

Normalt skickas faktura varannan månad. Månadsfakturering förekommer i speciella fall eller om kund så önskar.

Vad händer om jag inte kan betala räkningen på förfallodagen?

Om du inte kan betala räkningen på förfallodagen kan du ringa kundtjänst för att få anstånd. En bedömning görs och oftast brukar kunden få vänta med betalningen en månad. Om betalning inte sker i tid skickar vi påminnelse, krav och slutligen delgivning om avstängning. I värsta fall kan en utebliven betalning medföra att strömmen bryts.

Hur stor är en normalförbrukning av hushållsel per år?

För en lägenhet är den ca 2000-3000 kWh och för villa ca 5000-6000 kWh.

Vad har ni för elpriser?

Vi är ett elnätföretag och säljer inte el. Du får vända dig till ett elhandelsföretag, det är dom som handlar med el. Om det är elnätavgifter du menar så hittar du dom under Priser & avtal i menyn ovan.

Kan man lita på elmätaren?

I 99,5 % av fallen går mätaren till kundens förmån. Om du ändå misstänker att det är fel på mätaren kan vi sätta upp en mätare parallellt med din befintliga för att kontrollera förbrukningen. Är du ändå inte nöjd kan vi skicka mätaren på kontroll till en auktoriserad verkstad. Om mätaren då visar sig vara felfri får du betala kostnaden för den utförda kontrollen.

Vi ska bygga hus. Hur gör vi för att få el ansluten?

Du måste först kontakta en elinstallatör. Installatören är den som sköter kontakterna med oss. Läs gärna mer om anslutningsfrågor på vår sida Nyanslutning. Du når den via menyn ovan.

Hur gör jag för att byta storlek på min huvudsäkring och vad kostar det?

Ändring av huvudsäkring måste utföras av en behörig elinstallatör alternativt av oss. Vi tar ingen administrativ kostnad om en installatör gör bytet men om du önskar att vi ska utföra jobbet kostar det 250 kr inkl moms.

Den årliga abonnemangskostnaden baseras på val av säkringsstorlek. Via menyn ovan når du sidan Priser & avtal. Där finns kostnad för respektive säkring angiven.