Anslutningsavgifter

Kostnad för lågspänningsanslutning.

Upp till 25 ampere huvudsäkring

Vi använder oss av Energimarknadsinspektionens, EI, framtagna schablonmodell för anslutning.

Kostnaden  grundar sig på avståndet fågelvägen från anslutningspunkten i vårat befintliga nät.
För anslutning mellan 0-199 meter förordar EI en anslutningsavgift på 22 100 kr (exkl moms).
För anslutningar mellan 200-600 meter från anslutningspunkten, gäller en modell med ett påslag om 189 kronor per meter. Avstånd mellan 200 och 600 meter debiteras alltså med grundavgift 22 100 kr samt en kostnad på 189 kr per meter exkl moms. Mer info om modellen hittar du på EI´s hemsida.

För att få vad reda på vad som gäller för just dig så kontakta oss för offert.

 Övriga villkor för anslutning meddelas i samband med offertförfrågan.

Övriga anslutningar

Anslutning med högre säkring eller längre avstånd offereras.

Utökning av befintlig servisanslutning offereras.

Kontakta oss på 033-23 37 55 eller e-post info@ssel.se