Elprisets delar

Elpriset består av tre komponenter: Elnät, Elhandel och skatt/elcertifikat/moms.

Elnät

Elnätkostnad är priset för att få varan elström transporterad från kraftverket där den produceras hem till dig som kund. I priset ingår även de myndighetsavgifter som varje kund är skyldig att betala.

Elhandel

Elkostnad är priset för produkten eller varan elektrisk ström. Det är denna del av det totala elpriset som Du som kund kan påverka genom att teckna avtal med ett elhandelsföretag.

Skatt/elcertifikat/moms

Från och med 2017-01-01 är elskatten 32,5 öre/kWh exkl moms.
Elcertifikat är en avgift som myndigheterna har beslutat att alla elkonsumenter ska betala. Pengarna ska användas för att stimulera utbyggnad av förnybar elproduktion. Läs mer på www.energimyndigheten.se . Avgiftens storlek kan variera mellan olika elhandelsföretag. Kontakta ditt elhandelsföretag för besked om ditt pris.
Moms utgår med 25% på både elhandel- och elnätkostnad samt på skatt och elcertifikat.