Nätavgifter från 2019-01-01

Samtliga priser är inklusive moms (25%) och myndighetsavgifter

 

 

Nätkostnad

Huvudsäkring Ampere

Abonnemang kr/år

Överföring öre/kWh

Lägenhet 16

             1 244   

14,9

16

             2 631   

14,9

20

             3 783    

14,9

25

             4 884   

14,9

35

             7 780   

14,9

50

          12 475   

14,9

63

          15 726   

14,9

80

          20 469   

14,9

100

          24 957   

14,9

125

          31 194   

14,9

160

          40 425   

14,9

200

          52 900   

14,9

250

          65 391   

14,9

315

          81 097   

14,9

400

          99 825   

14,9

500

        124 782   

14,9

 

Här kan du läsa mer om vilka villkor som gäller för nättarifferna.

Tillämpningsbestämmelser