Allmänna avtalsvillkor

Vi använder branschens Allmänna avtalsvillkor och följer alltid de riktlinjer som tas fram i samarbete med konsumentverket. I samband med att du startar ett elabonnemang hos oss träder detta avtal i kraft. Nedan finns det att läsa i sin helhet i pdf-format.

För konsument:

Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 K (rev)

Komplement avseende personuppgifter


För näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor NÄT 2012 N (rev)