Så här kontaktar du oss om du inte är nöjd

Kontakta först vår kundservice
Om du inte är nöjd med hur vi har hanterat ditt ärende ska du i första hand vända dig till vår kundservice.
Telefonnummer till vår kundservice: 033-233 755
E-post till kundservice: info@ssel.se

Fortfarande inte nöjd?

Om du inte är nöjd med det svar som kundservice har lämnat kan du skicka in en reklamation till vår kundservice.

Adressen är:                                                     
Sandhult-Sandareds elektriska ek förening              
Box 2048
518 02 Sjömarken

Märk ditt brev eller e-post med "Reklamation".

Till hjälp för dig som kund kan nämnas kommunens konsumentrådgivare samt Konsumenternas elrådgivningsbyrå.
www.boras.se
www.elradgivningsbyran.se


Instanser för anmälan är:
Allmänna Reklamationsnämnden,
www.arn.se
Energimarknadsinspektionen, www.energimarknadsinspektionen.se 
Allmän domstol, www.domstol.se