Information kring flytt av elskatten

Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen 
från den 1 januari 2018. 

Flytten av skatten innebär inga ökade kostnader för dig som kund, men att skatten du redan betalar till ditt elhandelsföretag
 hamnar på fakturan från ditt elnätsföretag istället. Fakturan från ditt elhandelsföretag blir alltså lägre, medan fakturan från
 ditt elnätsföretag blir högre.
 
För er som är kunder hos oss och har 7H Kraft som elhandelsföretag så byter bara elskatten plats på fakturan, kostnaden blir densamma.

Dina elkostnader består av tre delar:

-         Kostnaden för den el du använder, som du betalar till ditt elhandelsföretag.

-         Kostnad för transport av elen till hemmet, som betalas till elnätsföretaget.

-         Kostnad för skatter och avgifter till staten se närmare förklaring här nedan.

Skatterna består av energiskatt på el som för de flesta i Sverige är 32,5 öre per kilowattimme*, kWh. Dessutom moms med
 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el. Moms betalas både till
elhandelsföretagen och till elnätsföretagen. Moms på energiskatten på el flyttar tillsammans med själva skatten till elnätsföretaget.

Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år* (källa: Elsäkerhetsverket).

Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.


*Avser gällande skatt- och avgiftsnivå per oktober 2017.