GDPR

När den nya lagen om behandling av personuppgifter träder ikraft 2018-05-25 så ställs det en del krav på oss som hanterar våra kunders personuppgifter. 

Nedan följer en beskrivning om hur vi arbetar med detta.

Under fliken Allmänna avtal finns det även en kompletterande avtalstext som gäller ihop med de avtalen.


Sammanfattning av vår hantering av personuppgifter

Detaljerad beskrivning av vår hantering av personuppgifter