Länkar och informationsmaterial

Kanske har du svårt att förstå alla termer och begrepp som möter dig på fakturor, i media, vid samtal med oss eller i andra sammanhang. Här kan du ladda ner en Ordlista med förklaringar till de flesta begrepp.

En annan nyttig skrift beskriver vanliga situationer du som elkund kan ställas inför, t ex byte av elhandelsbolag, flyttning mm. Skriften finns här.

Hur fungerar elmarknaden?

Svaret på denna fråga hittar du i två olika broschyrer, en stor och en liten. Den stora (PDF-fil 1 MB) förklarar väldigt detaljerat medan den lilla (PDF-fil 1 MB) är mer övergripande och kortfattad.

Externa länkar